Ränteändring på avistakonton

Nyhet 6 september 2012

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,27 procent gällande från och med den 12 september.