Lättare att hitta på riksgalden.se

Nyhet 15 juni 2012

I dag lanserar Riksgälden nya riksgalden.se med förbättrad sökfunktion, tydligare innehållsstruktur och ökad tillgänglighet. Designen präglas av att Riksgälden är en modern myndighet som agerar med personlighet och kraft.

Information som rör myndigheter kommer även i fortsättningen att finnas på riksgalden.se/myndigheter. För att lättare och snabbare hitta information har strukturen förenklats.

Vi har samlat nyheter, kalender och information om utbildningar under Aktuellt.
Alla de tjänster vi erbjuder som till exempel information om era räntekonton, anslagsutbetalningar och lån finns under Våra tjänster.

Har du synpunkter, önskemål eller frågor kontakta oss på statensinternbank@riksgalden.se eller tel. 08 613 45 80.