Kompletterande byten till lån 3108 den 23 mars

Nyhet 26 januari 2012

I bytesauktionen den 23 mars kommer vi att erbjuda byten till det befintliga lånet SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22.

När vi senast erbjöd byten i samband med introduktionen var efterfrågan av olika skäl begränsad. Vi ger nu möjlighet att med kompletterande byten fylla på den utestående volymen i obligationen. Vi återkommer med information om bytesvolym, inbyteslån med mera i ett pressmeddelande den 15 mars.

I rapporten Statsupplåning, prognos och analys 2011:2, som publicerades i oktober skrev vi att vi avsåg att undersöka intresset för en 30-årig realobligation. Sonderingen visade att intresset för närvarande är så begränsat att vi beslutade att avvakta med en ny lång realobligation. Detta meddelades i pressmeddelande den 21 december förra året. Vi använder nu i stället bytesauktionen, som tidigare avsåg den nya obligationen, för ett annat inbyte.

För mer information kontakta:

Maria Norström, upplåningschef, telefon 08 613 46 35