Fördjupad utfallsanalys för april utgår

Nyhet 21 maj 2012

Vi har sedan januari 2012 publicerat en fördjupad utfallsanalys i mitten av varje månad. För närvarande kan vi inte få fram tillräckligt detaljerade underlag till analysen och kan i nuläget inte publicera den.

Problemet handlar om svårigheter att skilja ut betalningar inom staten från andra betalningar.  Publiceringar av statens nettolånebehov påverkas inte av problemet. Vi arbetar med att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Kontaktperson:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38