Annonsering om upphandling av ramavtal avseende kort- och resekontotjänster (Dnr: 2011/2214)

Nyhet 27 januari 2012

Riksgälden har i dag annonserat i EU:s databas TED och i TendSign. Vi har för avsikt att teckna ramavtal före sommaren 2012.

Anbudsgivarna kan ta del av förfrågningsunderlaget i TendSign, ett elektroniskt upphandlingsverktyg. Det innebär att ett användarkonto måste registreras hos TendSign, för att anbud ska kunna lämnas. Registreringen är kostnadsfri och görs på TendSigns webbplats.

Här hittar du upphandlingen i TendSign