Upphandling av kort- och resekontotjänster

Nyhet 16 december 2011

Riksgälden har påbörjat förberedelserna inför en ny upphandling av kort- och resekontotjänster.

Vi har för avsikt att annonsera upphandlingen i månadsskiftet januari/februari och teckna ramavtal innan sommaren 2012. Nuvarande ramavtal avseende betalkort-, resekonto- och inköpskorttjänster löper ut den 31 december 2012.

Upphandlingen sker genom öppet förfarande vilket innebär att förfrågningsunderlaget tillgängliggörs i samband med annonsering.

Riksgälden kommer att använda sig av TendSign, ett elektroniskt upphandlingsverktyg. Det innebär ett användarkonto måste registreras hos TendSign, för att anbud ska kunna lämnas. Registreringen är kostnadsfri och görs på TendSigns webbplats.

Läs mer och registrera användarkonto