Specifikationer, besked och avier i SIBWebb

Nyhet 1 september 2011

För att värna om vår miljö och minska pappershanteringen kommer vi att sluta skicka specifikationer, besked och avier per post. Vi hänvisar till SIBWebb där du själv kan ta fram de uppgifter du behöver.

Fakturaspecifikationer, låneavier, uppgifter om räntejusteringar, omförings- och engagemangsbesked hittar du under fliken Engagemang i SIBWebb.

Anslagsspecifikationer hittar du under fliken Kunduppgifter.

I kalendern hittar du information om vilket datum du tidigast kan ta fram uppgifterna. Till Kalendern.