Ränteändring på avistakonton

Nyhet 21 december 2011

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,78 % gällande från och med den 21 december.