Ränteändring på avistakonton

Nyhet 20 april 2011

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,78 procent gällande från och med den 27 april.