Ränteändring på avistakonton - 1,52 %

Nyhet 15 februari 2011

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,52 % gällande från och med 16 februari.