Ändrade betalningsinstruktioner

Nyhet 14 mars 2011

Riksgäldens betalningsinstruktioner ändras från och med den 14 mars.

Ändringarna innebär att betalning inte längre ska göras till plusgiro 1015-7 respektive 1 56 83-6.

Från och med den 14 mars ska betalning av fakturor och avier istället göras till Riksgäldens bankgiro 5464-0131 eller till Riksgäldens SWIFT-adress SNDOSESS.

Återbetalning av anslagsmedel, besparingar, indragningar och inkomsttitelmedel ska göras till bankgiro 5639-4257. 

Har du frågor? Kontakta Statens internbank på telefon 08 613 45 80 eller via e-post till statensinternbank@riksgalden.se.