Seminarium om ramavtal för kontantkort

Nyhet 12 januari 2010

Riksgälden håller seminarium om ramavtal avseende kontantkort den 1 mars 2010

Riksgälden kommer tillsammans med ICA Banken att hålla ett seminarium om den nya utbetalningstjänsten kontantkort. På seminariet kommer vi att informera om tjänsten, ramavtalet och rutiner för avrop.

Seminariet är kostnadsfritt. Sista dag för anmälan var den 24 februari.


Datum: 2010-03-01
Tid:      13:00-16:00
Plats:   Kompetenscenter
            Vasagatan 8-10, Stockholm