Räntekontosaldon ej uppdaterade

Nyhet 16 december 2010

Räntekontosaldona per den 15 december är inte uppdaterade. Det går därför bara att hämta information till och med den 14 december i SIBWebb. Vi hoppas att problemet snart ska vara löst.