Ny tjänst i SIBWebb

Nyhet 30 mars 2010

Nu är det möjligt att göra omföringar till andra myndigheters räntekonton i SIBWebb. Med e-legitimation kan du registrera en omföring till myndigheter som är anslutna till Statens interna autogiro. När du registrerar omföringen i SIBWebb ser du vilka myndigheter som är anslutna till autogirot.

Tjänsten kan användas i de fall myndigheter fördelar dispositionsrätt enligt 23 § anslagsförordningen och vid bidrag till eller köp av prestationer från annan myndighet.

I hjälpavsnittet i SIBWebb kan du läsa mer om hur du registrerar uppdraget.