Garantiräntan för Premieobligation 10:2 fastställd

Nyhet 22 september 2010

Den som köper 10 obligationer i följd av Premieobligation 10:2 får en garanterad vinst på 350 kronor (0,70 procent) per år. Det motsvarar en bankränta på 1,00 procent före skatt.

Riksgälden säljer den nya premieobligationen mellan den 13 och 26 oktober. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden är fyra år med inlösen den 10 november 2014.


Det är åtta vinstdragningar under obligationens löptid. Den första dragningen sker den 24 januari 2011. Högsta vinst är 1 miljon kronor.


Den 26 oktober förfaller Premieobligation 05:2 och 07:2 som båda har ett nominellt belopp på 1 000 kronor.

  • Fakta om Premieobligation 10:2