Förvara dosor, kort och koder säkert

Nyhet 22 juni 2010

Inför sommaren uppmanar vi dig och din myndighet att se över er förvaring av dosor, kort och pinkoder som används vid godkännande av betalningsuppdrag. Dessa ska förvaras på ett säkert sätt när de inte används. Det innebär att dosor och kort ska vara inlåsta och inte vara tillgängliga för andra än behöriga användare. Pinkoder ska förvaras skilt från dosor och kort.

Vi uppmanar er också att uppmärksamma hur dosor, kort och pinkoder hanteras när de används. Lämna inte dosor, kort eller pinkoder till annan person eller utan tillsyn på skrivbord.