Förvaltningen av statens skuld har fungerat väl

Nyhet 21 april 2010

Finansdepartementet har gjort en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för åren 2005 – 2009.

Statens upplåning och skuldförvaltning har fungerat väl. Även under finanskrisen har regeringen och Riksgälden fattat beslut som varit i enlighet med det övergripande målet för statsskuldspolitiken – att låna så billigt som möjligt utan att ta för stora risker.  

De slutsatserna drar regeringen i den utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005 – 2009, som överlämnades till riksdagen i dag.

Se pressmeddelande från finansdepartementet och ta del av utvärderingen