Försäljning av ny premieobligation

Okategoriserad / Uncategorized 25 januari 2010

Den 24 februari-9 mars säljer Riksgälden Premieobligation 10:1. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden är sex år med inlösen 6 april 2016.

Den högsta vinsten är 1 miljon kronor. Det är 24 vinstdragningar under obligationens löptid och den första dragningen sker den 17 maj 2010.

Om du köper tio obligationer i följd är du garanterad en årlig vinst. Under vecka 5 kan du se hur stor den garanterade vinsten blir på vår webbplats riksgalden.se.  

Den 1 mars förfaller Premieobligation 06:2 som har ett nominellt belopp på 1 000 kronor