Utbildning om den statliga betalningsmodellen

Nyhet 23 juni 2009

Den 29 september håller Statens internbank en heldagsutbildning. Utbildningen kommer att ge en bild av den statliga betalningsmodellen och hur myndigheternas betalningar påverkar lånebehovet och statsskulden. En grundläggande genomgång av SIBWebb och SITS kommer också att erbjudas.

Dagen är uppdelad i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass.

På förmiddagen kommer du att få en förklaring av hur den statliga betalningsmodellen fungerar. Ämnen som behandlas är SCR-flöden och den statliga verksamheten, central likviditetshantering och infrastrukturen, ramavtal och tjänster samt hantering av lån. Förmiddagen avslutas med en genomgång av hur avdelningen Skuldförvaltning, som hanterar statens lånebehov och upplåning, påverkas av myndigheternas betalningar.

Under eftermiddagen kommer du att få en grundläggande genomgång av SIBWebb och SITS. Du får en förklaring av hur systemen fungerar och vilka olika funktioner de har. Några frågor du kommer att få svar på är: Vilken skillnad är det på SITS och SIBWebb? Vilken typ av information hittar jag i SITS respektive SIBWebb? Vad kan jag göra om jag loggar in med e-legitimation?

Du kan välja att delta under hela dagen eller att endast delta under förmiddagen. Kursen vänder sig till alla på myndigheten som är intresserade av betalningsverksamheten, både nyanställda och de som vill fräscha upp sina kunskaper. Eftermiddagen vänder sig främst till dem som är nya användare i systemen.

Sista dag att anmäla sig är 11 september.

Datum:     29 september 2009
Tid:          9:00 – 16:00
Plats:       Salénhuset, Norrlandsgatan 15
                Stockholm

Väl mött!

Statens internbank