Nordea höjer priset för vissa betaltjänster m.m. from 1 april 2009

Nyhet 16 januari 2009

Nordea Bank AB (publ) höjer priset för vissa betalningstjänster, bankkonton och kontoutdrag på papper från och med den 1 april 2009. Läs mer om prisjusteringen på avropa.se>>

Prishöjningen påverkar inte rangordningen av ramavtalsbankerna.

 

Kontaktperson på Riksgälden:

Björn Wallgren

E-post: bjorn.wallgren@riksgalden.se