Garantiräntan för Premieobligation 09:2 fastställd

Nyhet 16 september 2009

Den som köper 10 obligationer i följd av Premieobligation 09:2 får en garanterad vinst på 550 kronor (1,1 procent) per år. Det motsvarar en bankränta på 1,6 procent före skatt.

Riksgälden säljer den nya premieobligationen mellan den 7 och 20 oktober. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden är sex år med inlösen den 10 november 2015.

Under obligationens löptid sker 24 vinstdragningar, varav 6 är dragningar med garanterad vinst. Den första dragningen sker den 11 januari 2010. Högsta vinst är 1 miljon kronor.

Den 14 oktober förfaller Premieobligation 05:1 som har ett nominellt belopp på 1 000 kronor. 

  • Fakta om Premieobligation 09:2