Tilldelningsbeslut inom området betalningstjänster avseende betalkort, resekonto och inköpskort

Nyhet 15 maj 2008

Riksgälden har idag fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av nytt ramavtal för betalkort, resekonto och inköpskort

Riksgälden har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort, resekonto och inköpskort upphör att gälla den 31 december 2008.


De nya ramavtalen gäller från och med 1 januari 2009 till och med 31 december 2011 med option att förlänga ramavtalen ett år, som längst till den 31 december 2012.


Ramavtalen kommer att undertecknas och presenteras på www.riksgalden.se och www.avropa.se i slutet av maj.

Klicka dokumenten för att se tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport


Eventuella frågor som avser ramavtalen ställs till Anita.Schonbeck@riksgalden.se