Ränteändring på avistakonto - 4,84%

Nyhet 9 september 2008

Med anledning av att Riksbanken höjde reporänta med 0,25 procentenheter höjs ränta på Riksgäldens avistakonton till 4,84 procent gällande fr.o.m 2008-09-10.