Ränteändring på avistakonto - 4,33%

Nyhet 8 oktober 2008

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,50 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 4,33 procent gällande fr.o.m 2008-10-15.