Förlängt ramavtal för betaltjänster

Nyhet 10 november 2008

Riksgälden har beslutat att förlänga gällande ramavtal avseende betaltjänster för statliga myndigheter med flera till och med 31 mars 2011.

Riksgäldens ramavtal med Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB förlängs till och med 31 mars 2011. Läs mer om ramavtalen.

Kontaktperson på Riksgälden:

Anita Schönbeck

E-post: anita.schonbeck@riksgalden.se