Kvaliteten och servicen är fortfarande god

Nyhet 5 mars 2007

Riksgäldens årliga kundenkät om vilken uppfattning myndigheterna har om kvalitet och service gav även 2006 ett högt nöjdkundindex, 82 av maximalt 100, vilket är ett bra resultat.

Kvaliteten och servicen är fortfarande god