E-faktura till bankkund - ny tjänst till ramavtalen

Nyhet 16 maj 2007

Ramavtalen avseende betalningstjänster kommer i början av juni att kompletteras med tjänsten e-faktura till bankkund. Tjänsten vänder sig främst till myndigheter som fakturerar privatpersoner.

Tjänsten e-faktura till bankkund är också ett komplement till de e fakturaavtal som Ekonomistyrningsverket upphandlat www.esv.se. Regeringen har beslutat att staten ska införa elektronisk fakturahantering senast den 1 juli 2008.
När tilläggsavtalen är klara kommer de att läggas upp på www.avropa.nu i anslutning ramavtalen för betalningstjänster. Nedan framgår tilldelningsbeslut samt den utvärderingsrapport som beskriver hur anbuden har utvärderats.