Problemen med uppdatering av räntekontot för maj månad nu lösta

Nyhet 19 juni 2006

Myndigheternas räntekonton för maj månad är nu korrigerade. Korrigeringarna avser de betalningar via Nordea som har fattats under perioden 11 - 29 maj och den 5 juni. Betalningarna är bokförda i lånereskontran med dagens datum, men backvaluterade till korrekt betalningsdag i maj respektive juni månad. Myndigheten har nu möjlighet att kontrollera att de avstämningfel som myndigheten upptäckt för maj månad är korrigerade på räntekontot.