Problem med uppdateringen av räntekontot

Nyhet 31 maj 2006

Räntekontot i RGK är ännu inte uppdaterat med löneutbetalningar den 24 respektive den 26 maj för ett 60-tal myndigheter. Anledningen är att Nordea har lämnat felaktiga uppgifter om utbetalda löner för vissa myndigheter. Rättelser pågår, men det är tyvärr inte troligt att alla rättelser hinner registreras på räntekontot innan den 31 maj. Därmed påverkas vissa myndighters engagmagsbeskeden för maj månad