Nytt informationsstöd och layout på SIBWebb

Nyhet 14 november 2006

Statens internbanks affärssystem SIBWebb som hanterar myndigheters lån, placeringar och anslag har vidarutvecklats med ett nytt informationsstöd och layout. Från den 15 november kan du använda nya versionen av SIBWebb.

SIBWebb ska fungera både som ett arbetsverktyg för att boka lån och placeringar, göra omföringar mellan konton och vara en informationskälla för myndighetens finansiering och anslag i Riksgälden. I den nya versionen av SIBWebb tillkommer ett antal nya rapporter och en ny layout och navigeringssätt. Med informationsstödet kan du ta fram rapporter med ekonomisk information om myndighetens anslag, finansiering och placeringar. Bland de nya rapporterna återfinns fakturor/avier, kontoinformation, räkna upplupen ränta och valutaterminer. Uppdragstjänsterna innebär att myndigheten själv i likhet med en Internetbank kan registrera lån/uttag, placeringar och göra omföringar på sina konton i Riksgälden. Uppdragstjänsterna har fått ny layout och ett nytt sätt att navigera för att utföra transaktionerna. Med självbetjäningen av uppdragstjänsterna behövs ingen faxansökan varför vi på sikt kommer att avveckla denna. .SIBWebb finns på www.rgk.se .Systemets öppettider: vardagar mellan 8 -19 .Systemets support: vardagar mellan 9-16 .Support: 08-613 45 80 eller statensinternbank@rgk.se