E-legitimation

Nyhet 28 november 2006

För att kunna använda samtliga funktioner i SIBWebb (inklusive uppdragstjänster med lån, placeringar omföringar med mera) krävs e-legitimation.

Uppdragstjänsterna innebär att du själv utför registreringar i systemet och därför har identitetskontrollen kring dessa transaktioner skärpts. För närvarande stödjer Nordea, Swedbank och TeliaSonera e-legitimationer för SIBWebb. Läs mer om e-legitimation.