Investeringslån

Nyhet 17 november 2006

För myndigheternas finansiering av investeringar i anläggningstillgångar ber er inkomma med låneansökan senast den 20 december. De myndigheter som ej anslutit sig till SIBWEBB med e-legitimation ska skicka in en låneansökan med fax till oss. Ansökan finns under blanketter