Anslagsspecifikation

Nyhet 25 september 2006

Anslagsspecifikationen per 25 september har angetts som 25 augusti. Detta felaktigt datum. Vi kommer att skicka ut nya specifikationer.