ENGAGEMANGSBESKED - Internstatliga betalningar

Nyhet 5 januari 2005

I engagemangsbeskeden - Till de myndigheter som anslutit sig till Riksgäldskontorets Internstatliga betalningar - ISB. Debet- resp. kredit ränta som är påförd och kapitaliserad för 4:e kv på räntekontot är helt korrekt. Dvs saldot är korrekt på räntekontot. Dock har inte 4:e kvartalets ränta kommit med under "betald ränta" i eng.beskedet. Vi kommer att skicka per post reviderarat eng.besked till dessa myndigheter.