Räntekontosaldon - ännu ej uppdaterade

Nyhet 28 maj 2004

Dagens räntekontosaldon har ännu ej uppdaterats. Pröva efter kl 15.30.