Myndigheters upplåning 2:a hå 2004

Nyhet 17 november 2004

För myndigheters upplåning för investeringar i anläggningstillgångar ber vi er inkomma med låneansökan senast den 16 december.