Medelräntesats räntekonto/avistakonto

Nyhet 16 juni 2004

Medelräntesatsen för räntekonto och avistakonto för 1:a halvåret 2004 blev 2,35%.