Medelräntesats på räntekonto 3,21% - år 2003

Nyhet 13 januari 2004

Medelräntan för den räntesats som RGK tillämpar på myndigheters räntekonto och övriga avistakonton uppgick till 3,21% för år 2003.