Avista och räntekontoränta

Nyhet 7 oktober 2003

Räntesatser för avistakonto och räntekonton under år 2003 redovisas under menyvalet "In och- Utlåning/Avistaräntor".

Medelräntan på räntekonto för 1:a hå 2003 blev 3,62%.