Förmånsbeskattning av betalkort

Nyhet 8 april 2002

Regeringsrätten har 2002-03-21 meddelat prövningstillstånd i frågan om förmånsbeskattning av betalkort.

Kammarrätten ansåg i en dom 2001-01-24 att någon förmånsbeskattning inte förelåg även om kortinnehavaren använt, av arbetsgivaren bekostat, betalkort för privata inköp. Eftersom Regeringsrätten nu kommer att pröva sakfrågan är något avgörande inte att vänta förrän efter sommaren. Mer information lämnas av Peter Lindblom, tel. 08-613 47 23