Förlängning av ramavtal

Nyhet 14 maj 2001

Förlängning av ramavtal avseende betalningsförmedlingstjänster m.m. för staliga myndigheter.

Riksgäldskontoret har den 6 juli 1999 undertecknat ramavtal avseeende betalningsförmedlingstjänster m.m för statliga myndigheter med Nordbanken, Postgirot Bank och SEB. Avtalstiden för nämnda ramavtal utgör två år från och med 1 januari 2000 med möjlighet för Riksgäldskontoret att förlänga ramavtalen med ett år samt ytterligare ett år dock längst till den 31 december 2003.

Riksgäldskontoret har den 18 april 2001 meddelat Nordbanken, Postgirot Bank och SEB att kontoret förlänger ramavtalen avseende betalningsförmedlingstjänster m.m. för statliga myndigheter med ett år. Därmed förlängs giltighetstiden för nämnda ramavtal till och med den 31 december 2002.