Statsupplåning - prognos och analys 2022:1

Kalenderhändelse 24 februari 2022

Datum för nästa prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning är torsdagen 24 februari 2022.

Hur kommer statsfinanserna och svensk ekonomi att utvecklas? Hur kommer statens lånebehov att se ut framöver? Riksgälden presenterar sin senaste helhetsbild på en pressträff kl. 10.00 den 24 februari 2022. Mer information kommer att läggas upp på www.riksgalden.se.  

Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2022:1 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30 samma dag.