Fakta om statslåneräntan

Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Statslåneräntan – ett viktat medelvärde

Från och med 1 januari 2004 beräknas statslåneräntan som ett viktat medelvärde. Det innebär att vi tar hänsyn till storleken på obligationslånen när vi väger samman räntenoteringarna. Ett obligationslån med stor volym påverkar statslåneräntan mer än ett lån med lägre volym.

Tidigare beräknades statslåneräntan som ett oviktat medelvärde. Det vill säga att alla obligationslån påverkade statslåneräntan lika mycket oberoende av storleken på lånen. Den nuvarande beräkningsmetoden gör att statslåneräntan bättre avspeglar den rådande marknadsräntan.

Statslåneräntan 0,51 procent den 30 november 2018

För frågor kring när statslåneräntan per den sista november ska användas, kontakta SkatteverketLänk till Skatteverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).

Den genomsnittliga statslåneräntan

Vi beräknar ett medelvärde för statslåneräntan hittills under året. Det ligger till grund för den genomsnittliga statslåneräntan som Skatteverket fastställer årligen.

För frågor om den genomsnittlig statslåneräntan och när den ska användas, kontakta SkatteverketLänk till Skatteverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).