Sveriges statsskuld, statistik

Är du intresserad av statsskuldens utveckling eller hur den är fördelad mellan olika marknader? I menyn till vänster kan du välja mellan olika översiktliga tabeller och diagram över statsskulden.

Mer detaljerad statistik om statsskulden, statens upplåning och statspappersmarknaden finns under fliken  För investerare.