Statsupplåning, prognos och analys

Rapporten innehåller prognoser för statens budgetsaldo (nettolånebehov) och upplåning.  

Ladda ner rapporter

Håll dig informerad

Publiceringskalender