Nettolånebehov

 • december

  7 december 2015Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,8 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

 • november

  6 november 2015Överskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 1,1 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 3,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

 • oktober

  7 oktober 2015Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 4,8 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av en extra utdelning från SJ AB samt lägre utbetalningar från ett antal myndigheter.

 • september

  7 september 2015Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras delvis av att en engångsinbetalning kom tidigare än väntat, men också av något högre skatteinkomster och lägre utbetalningar.

 • juli

  7 juli 2015Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 33,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 33,0 miljarder kronor.

 • juni

  5 juni 2015Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 20,3 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,4 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

 • april

  9 april 2015Underskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 1,7 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 6,3 miljarder kronor. Skillnaden på 8,0 miljarder kronor beror främst på lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter.

 • mars

  6 mars 2015Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 37,1 miljarder kronor i februari. Överskottet blev därmed 2,2 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var 39,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på något lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter.

 • februari

  6 februari 2015Underskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 12,4 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,7 miljarder kronor. Skillnaden på 15,1 miljarder kronor förklaras av lägre skatteinkomster, högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntebetalningar på statsskulden.

 • januari

  12 januari 2015Underskott för staten i december

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 100,7 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 88,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre utbetalningar från ett flertal myndigheter samt lägre skatteinkomster.