Nettolånebehov

 • december

  5 december 2014Överskott för staten i november

  Statens betalningar visade ett överskott på 11,0 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 21,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre vidareutlåning till Riksbanken.

 • november

  7 november 2014Underskott för staten i oktober

  Statens betalningar visade ett underskott på 6,3 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 18,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre vidareutlåning till Riksbanken.

 • oktober

  7 oktober 2014Underskott för staten i september

  Statens betalningar visade ett underskott på 8,0 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 1,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av större utbetalningar än beräknat.

 • september

  5 september 2014Överskott för staten i augusti
 • augusti

  7 augusti 2014Underskott för staten i juli

  Statens betalningar visade ett underskott på 3,8 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 12,0 miljarder kronor. Skillnaden på 8,2 miljarder kronor förklaras främst av högre skatteinkomster samt att vidareutlåningen till Island upphört.

 • juli

  7 juli 2014Underskott för staten i juni

  Statens betalningar visade ett underskott på 29,1 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 34,7 miljarder kronor. Skillnaden på 5,6 miljarder kronor förklaras främst av högre skatteinkomster.

 • juni

  9 juni 2014Överskott för staten i maj

  Statens betalningar visade ett överskott på 28,9 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,0 miljarder kronor. Skillnaden på 5,9 miljarder kronor förklaras främst av högre skatteinkomster.

 • maj

  8 maj 2014Överskott för staten i april

  Statens betalningar visade ett överskott på 11,1 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 24,6 miljarder kronor. Skillnaden på 13,5 miljarder kronor beror i huvudsak på högre nettoutlåning till myndigheter och lägre skatteinkomster.

 • april

  7 april 2014Underskott för staten i mars

  Statens betalningar visade ett underskott på 2,9 miljarder kronor i mars. Det var 11,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var ett underskott på 14,2 miljarder kronor. Skillnaden beror i huvudsak på lägre nettoutlåning till myndigheter och lägre räntebetalningar.

 • mars

  7 mars 2014Överskott för staten i februari

  Statens betalningar visade ett överskott på 42,2 miljarder kronor i februari, vilket var 4,3 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror i huvudsak på lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter.

 • februari

  7 februari 2014Underskott för staten i januari

  Statens betalningar visade ett underskott på 26,3 miljarder kronor i januari och det var 20,2 miljarder kronor mer än Riksgäldens prognos från oktober. Skillnaden förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader.

 • januari

  10 januari 2014Underskott för staten i december

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 96,6 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 82,8 miljarder kronor. Skillnaden på 13,8 miljarder kronor beror främst på lägre skatteinkomster, högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntebetalningar.