Nettolånebehov

 • december

  6 december 2013Överskott för staten i november

  Statens betalningar visade ett överskott på 13,0 miljarder kronor i november vilket var 7,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos från oktober. Det beror främst på högre skatteinkomster och lägre vidareutlåning till Riksbanken.

 • november

  7 november 2013Underskott för staten i oktober

  Statens betalningar visade ett underskott på 7,4 miljarder kronor i oktober. Underskottet blev därmed 1,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos.

 • oktober

  7 oktober 2013Överskott för staten i september

  Statens betalningar visade ett överskott på 28,3 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6,2 miljarder kronor. Skillnaden på 34,5 miljarder kronor beror främst på att staten sålde aktier i Nordea. Dessutom minskade vidareutlåningen till Riksbanken och skatteinkomsterna blev högre än väntat.

 • september

  6 september 2013Underskott för staten i augusti

  Statens betalningar visade ett underskott på 0,6 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 3,2 miljarder kronor. Skillnaden på 3,9 miljarder kronor beror främst på utlåning till Riksbanken. Myndigheternas löpande betalningar utvecklades starkare än prognos.

 • augusti

  7 augusti 2013Underskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 8,9 miljarder kronor i juli. Det var 4,4 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos som uppgick till 4,5 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på månatliga fluktuationer i utbetalningarna från ett fåtal statliga myndigheter.

 • juli

  5 juli 2013Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 6,4 miljarder kronor i juni. Det är 28,7 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på att staten har sålt aktier i Nordea för 19,5 miljarder kronor. Dessutom minskade vidareutlåningen till Riksbanken samtidigt som skatteinkomsterna blev högre.

 • juni

  10 juni 2013Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 22,7 miljarder kronor i maj. Det var 4,8 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev större än prognostiserat.

 • maj

  8 maj 2013Underskott för staten i april

  Statens nettolånebehov blev 0,8 miljarder kronor i april. Det var 18,6 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på högre vidareutlåning till Riksbanken, samt lägre skatteinkomster och lägre utdelningar på statens aktier.

 • mars

  7 mars 2013Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,6 miljarder kronor i februari. Det var 10,9 miljarder kronor mindre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror till största del på förskjutningar av betalningar mellan februari och mars.

 • januari

  9 januari 2013Mindre underskott än beräknat i december

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 79,3 miljarder kronor i december. Det är 8,1 miljarder kronor mindre än Riksgäldens prognos på 87,5 miljarder kronor. För helåret 2012 blev underskottet 24,9 miljarder kronor [1], vilket kan jämföras med Riksgäldens prognos på 27,6 miljarder kronor.