Nettolånebehov

 • oktober

  5 oktober 2012Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i september. Det var 5,1 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos på ett underskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre nettoutlåning till myndigheter än beräknat.

 • september

  7 september 2012Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,1 miljarder kronor i augusti. Det var 9,7 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var ett överskott på 20,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att utbetalningarna av skatteåterbäringen var högre än beräknat.

 • augusti

  7 augusti 2012Underskott för staten i juli

  Statens betalningar i juli resulterade i ett underskott på 2,2 miljarder kronor. Det var i linje med Riksgäldens prognos som var ett underskott på 2,3 miljarder kronor.

 • juli

  6 juli 2012Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 28,1 miljarder kronor. Att staten får underskott i juni varje år, beror på stora utbetalningar av skatteåterbäring. Antalet personer som får sin återbäring före midsommar ökar dessutom varje år.

 • juni

  8 juni 2012Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,3 miljarder kronor i maj. Det är 9,7 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Prognosavvikelsen förklaras främst av lägre skatteinbetalningar än beräknat.

 • maj

  8 maj 2012Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 24,3 miljarder kronor i april. Det är 5,8 miljarder kronor mer än Riksgäldens senaste prognos. Prognosavvikelsen förklaras främst av utdelningsinkomster som betalats in tidigare än beräknat.

 • april

  10 april 2012Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,5 miljarder kronor i mars, vilket är 1,1 miljarder kronor mer än Riksgäldens senaste prognos. Det beror i huvudsak på lägre räntebetalningar på statsskulden.

 • mars

  7 mars 2012Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 32,5 miljarder kronor i februari. Att staten får stora överskott i februari varje år beror på att många då gör kompletterande skatteinbetalningar som avser föregående år.

 • februari

  7 februari 2012Underskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 14,6 miljarder kronor i januari. Underskottet var därmed 12,2 miljarder kronor större än Riksgäldens prognos. De största avvikelserna rör återbetalningar av skatt, medlemsavgiften till EU och räntor på statsskulden.