Nettolånebehov

Riksgälden redovisar varje månad utfallet av statens lånebehov i ett pressmeddelande.

 • maj

  8 maj 2019Underskott för staten i april 2019

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,6 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,5 miljarder kronor. Skillnaden kan främst förklaras av lägre skatteinkomster än väntat.

 • april

  5 april 2019Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,0 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre utlåning till Riksbanken.

 • mars

  7 mars 2019Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 41,1 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av tillfälligt högre utlåning till Riksbanken. Samtidigt blev det primära saldot högre än beräknat.

 • februari

  7 februari 2019Överskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 8,3 miljarder kronor. Ett högre primärt saldo än prognos motverkades av högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntor på statsskulden.

 • januari

  9 januari 2019Stort budgetöverskott 2018

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 80,0 miljarder kronor för 2018. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 95,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter än i prognosen.