Nettolånebehov

Riksgälden redovisar varje månad utfallet av statens lånebehov i ett pressmeddelande.

 • november

  7 november 2018Överskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,1 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 10,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster än beräknat.

 • oktober

  5 oktober 2018Fortsatt överskott för staten i september

  Statens in- och utbetalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i september 2018. Riksgäldens prognos var ett överskott på 6,4 miljarder kronor.

 • september

  7 september 2018Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 24,9 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 27,3 miljarder kronor. Skillnaden berodde främst på högre nettoutlåning till myndigheter.

 • augusti

  7 augusti 2018Överskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,7 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 13,3 miljarder kronor.

 • juli

  6 juli 2018Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 18,9 miljarder kronor. Skillnaden berodde främst på lägre nettoutlåning till myndigheter.

 • juni

  8 juni 2018Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 50,6 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 47,2 miljarder kronor.

 • maj

  18 maj 2018Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,6 miljarder kronor.

 • april

  9 april 2018Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning till myndigheter.

 • mars

  7 mars 2018Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 49,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 54,8 miljarder kronor. Skillnaden beror på såväl lägre skatteinkomster som högre utgifter.

 • februari

  7 februari 2018Statens finanser i balans i januari

  Statens betalningar resulterade i ett saldo på 0,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än prognos.

 • januari

  9 januari 2018Stort budgetöverskott 2017

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 61,8 miljarder kronor för 2017. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 28,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster än beräknat.