Nettolånebehov

Riksgälden redovisar varje månad utfallet av statens lånebehov i ett pressmeddelande.

 • maj

  18 maj 2018Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,6 miljarder kronor.

 • april

  9 april 2018Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 1,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning till myndigheter.

 • mars

  7 mars 2018Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 49,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 54,8 miljarder kronor. Skillnaden beror på såväl lägre skatteinkomster som högre utgifter.

 • februari

  7 februari 2018Statens finanser i balans i januari

  Statens betalningar resulterade i ett saldo på 0,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än prognos.

 • januari

  9 januari 2018Stort budgetöverskott 2017

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 61,8 miljarder kronor för 2017. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 28,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster än beräknat.