Nettolånebehov

Riksgälden redovisar varje månad utfallet av statens lånebehov i ett pressmeddelande.

  • februari

    7 februari 2019Överskott för staten i januari

    Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 8,3 miljarder kronor. Ett högre primärt saldo än prognos motverkades av högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntor på statsskulden.

  • januari

    9 januari 2019Stort budgetöverskott 2018

    Statens betalningar resulterade i ett överskott på 80,0 miljarder kronor för 2018. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 95,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter än i prognosen.