Nettolånebehov

Riksgälden redovisar varje månad utfallet av statens lånebehov i ett pressmeddelande.

  • februari

    7 februari 2018Statens finanser i balans i januari

    Statens betalningar resulterade i ett saldo på 0,0 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än prognos.

  • januari

    9 januari 2018Stort budgetöverskott 2017

    Statens betalningar resulterade i ett överskott på 61,8 miljarder kronor för 2017. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 28,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster än beräknat.